Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin - žiadosť o súčinnosť a oznámenie o registrácii chovov ošípaných s jedným kusom ošípanej

Dátum zverejnenia: 
23.01.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada obecné a mestské úrady v pokresoch mMartin a Turčianske teplice o súčinnosť v zmysle § 16 ods. 1 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných, v ktorých je chovaný minimálne jeden kus ošípanej. 

Všetky podrobnosti nájdete v prílohách tejto žiadosti : 

 

TLAČIVÁ NA REGISTRÁCIU CHOVU A PREDAJ OŠÍPANEJ 

 

Najnovšie foto

Aktuálne počasie