Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č. 3

Dátum zverejnenia: 
18.07.2018

Mesto Vrútky, ako príslušný orgán územného plánovania začína prerokovanie návrhu územno-plánovacej dokumentácie " Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a dplnky č. 3". 

Prerokovanie sa uskutoční dňa 8.8.2018 o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ Vrútky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie