Úradná tabuľa

Názov Zverejnené
NÁVRH záverečného účtu Obce Lipovec za rok 2016 22.05.2017
Uznesenia 29. zasadnutia OcZ 8-11/2017 zo dňa 12.4.2017 19.04.2017
Návrh Dodatku č. 1. k VZN č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipoveci 13.04.2017
Oznámenie o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 10.04.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2017
Zverejnenie informácií o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Lipovec na rok 2017 29.03.2017
Uznesenia 28. zasadnutia OcZ 4-7/2016 zo dňa 25.5.2016 10.03.2017
Čestné vyhlásenie k Biologicky rozložiteľnému odpadu 08.03.2017
Nadstavba a stavebné úpravy MŠ ul. Fr. Partizánov Vrútky- Oznámenie o začatí stavebného konania 07.03.2017
"Cyklotrasa Martin, Nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad - Vrútky", Oznámenie o začatí územného konania 02.03.2017
Dodatok č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 02.03.2017
Verejná vyhláška 66/2017 06.02.2017
Uznesenia 27. zasadnutia OcZ 1-3/2017 zo dňa 25.1.2017 02.02.2017
Diaľnica D1 Dubná Skala _ Turany , oznámenie o zmene termínu dokončenia 31.01.2017
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec 27.01.2017
Diaľnica D1 Dubná Skala _ Turany , oznámenie o zmene 04.01.2017
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2016 30.12.2016
Uznesenia 26. zasadnutia OcZ 66-71/2016 zo dňa 15.12.2016 28.12.2016
Viacročný rozpočet Obce Lipovec na roky 2017-2019 27.12.2016
Uznesenia 25. zasadnutia OcZ č. 61-65/2016 zo dňa 23.11.2016 07.12.2016
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 29.11.2016
Uznesenia 24. zasadnutia OcZ 59-60/2016 zo dňa 9.11.2016 16.11.2016

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie