Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti bude dňa...
Starosta obce zvoláva 31. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
          SSE-Distribúcia, a.s.oznamuje, že dňa 26.6.2017 v čase od 07.15 hod do 16.15 hod. bude...
Starosta Obce oznamuje zmenu termínu 30. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.5.2017 ( v pondelok ) o 16.00...

Stránky

Najnovšie foto

Spomienková akcia - " Červené Maky"
Slovenské komorné divadlo, predstavenie " Dúhová loď"
Rozlúčka s  MŠ
Rozlúčka s  MŠ
Rozlúčka s  MŠ
Rozlúčka s  MŠ
Výlet na konci školského roku
Týždeň detských radostí - Policajný zbor Martin
Rozlúčka s  MŠ

Aktuálne počasie