Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

         Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,...
      Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin v súvislosti s nepriaznivou situáciou afrického...
         Starosta obce zvoláva 46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční...
      Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek...
      Obec Lipovec, kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve a zložky obce Lipovec,   Pozývajú našich...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie