Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Stredoslovenská energetika – DISTRIBÚCIA oznamuje občanom, že dňa 13.6.2014 od 8.00 hod. do 13.6.2014 13.00 hod. bude z dôvodu plánovacích...
XVII Cykloturistická túra - Cestou združenia - v nedeľu 1. júna o 8:30 zraz pri kultúrnom dome v Lipovci.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...
 Cvičenie Kalanetiky prebieha každú stredu o 16.00 hodine v sále Kultúrneho domu Lipovec.
Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci oznamuje, že tvorivé dielne pokračujú vo svojej činnosti každý utorok o 16.00 hodine v...
Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci pozýva občanov na ukážku pletenia prútených košíkov s možnosťou vyhotovenia košíka....
Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie