Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 15. ročník "Dňa obce Lipovec"
Klub slovenských turistov LIPOVEC v spolupráci s Obecným úradom v Lipovci a KST - Turca v Martine Vás pozýva na 41. ročník výstupu na vrch Panošina,...
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení...
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení...
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 1/2013, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a...
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti...
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Obecný úrad a Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci pripravili pre záujemcov dalšiu tvorivú dielňu na tému - výroba...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie