Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Starosta obce zvoláva 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
V súlade s § 6 ods. (3) a (4) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Lipovec zverejňuje návrh dodatku č. 2. k...
Vyhlásenie VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov ............vzn_c._1-2017_o_umiestnovani_volebnych_plagatov.pdf
        OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE vyhlasuje  od 1. augusta 2017 od 12....
           Starosta obce zvoláva 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa...
45. ročník výstupu na vrch Panošina
Klub slovenských turistov LIPOVEC Vás pozýva na 45. ročník výstupu na vrch Panošina, ktorý sa bude konať 12. augusta 2017. Zraz účastníkov pri...
Obec Lipovec zverejňuje Návrh VZN č. ....../2017 k  pripomienkovaniu v zmysle § 6, ods. (4) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov...
....... o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie