Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Návrh VZN č. 2/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec
"NÁVRH" programového rozpočtu obce Lipovec na rok 2013 , s výhľadom na roky 2014-2015.
Pozvánka na 14. ročník "Dňa obce Lipovec"
Klub slovenských turistov Lipovec Vás pozýva na 40. ročník výstupu na vrch Panošina, ktorý sa bude konať 11.augusta 2012. Zraz účastníkov je o 11:00...
Na základe ustanovenia § 11 ods. (4) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods.(1) zákona č. 138/...
„ NÁVRH“ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...
Obecný úrad, Komisia kultúry a športu a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri...
Záverečný účet obce za rok 2011, zverejnený v súlade s § 9, ods. (2) Zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie