Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o...
Obecný úrad Lipovec oznamuje občanom, že najbližší zber vriec s plastovým odpadom z domácností sa uskutoční dňa 24.11.2011. Vrecia s plastovým...
Obecný úrad v Lipovci a Komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú na 13. ročník DŇA OBCE LIPOVEC:
Harmonogram vývozu 1100 litrových nádob na plasty a vriec s plastmi, z domácností obce Lipovec, v mesiacoch august až december 2011.
Združenie Turčianska Vážsko – Fatranská cesta pozýva všetkých priaznivcov cykloturistiky na   XIV. ročník  cyklotúry  "Cestou...
Pripravujeme sa na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie obyvateľov, domov a bytom je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré...
Miestna volebná komisia v obci Lipovec zverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010.
V súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z., o...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie