Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.6.2018, uznesením č. 34/2018 prijalo dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom...
Slovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 18.6.2018 v čase od 07:30 do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na ul. I.čsl.brigády...
Obec Lipovec, komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú do priestorov Kultúrneho domu v Lipovci na      20....
    V súlade s § 5 zákona č. 140/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre účely zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva...
Starosta obce oznamuje, že sa mení termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva a zvoláva 41. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie