Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce ....
      Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky, v spolupráci s obcou Lipovec Vás srdečne pozývajú na SVIATOK ANJELOV...
Starosta obce zvoláva 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
Starosta obce zvoláva 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
V súlade s § 6 ods. (3) a (4) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Lipovec zverejňuje návrh dodatku č. 2. k...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie