Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovecdodatok_c._1._k_vzn_c._3-2014_o_poskytovani_financnych_dotacii....
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce ....
      Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky, v spolupráci s obcou Lipovec Vás srdečne pozývajú na SVIATOK ANJELOV...
Starosta obce zvoláva 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 /streda/ v kancelárii starostu...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie