Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Štatistický úrad SR požiadal o súčinnosť pri zisťovaní v domácnostiach, ktoré sa uskutoční v dobe od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.  
  Informácia Obce Lipovec pre občanov - voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako...
  Starosta obce zvoláva 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.1.2016 /streda/ v kancelárii...
    Obstarávateľ, Obec Sučany, Obecný úrad Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany,  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní...
    SSE-Distribúcia a.s Informuje občanov o potrebe dodržiavania Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, v časti obmedzení stavieb a...
  HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ZBERU  NA ROK 2016   Komunálny odpad - deň...
zs_phsr_zsk-2.pdf   OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, odbor starostlivosti o životné prostredie  oddelenie štátnej správy vôd a vybraných...
Zverejnenie zámeru predaja hnuteľného majetku obce Lipovec......

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie