Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru – ul. Horná 118/11 Mruškovič Tomáš

Dátum zverejnenia: 30.12.2019