Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru – ul. Obchodná č. 105/7, Gazdovská krčma

Dátum zverejnenia: 30.12.2019