Dodatok č. 1 k ZoD Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 03.08.2016