Dodatok č. 13/2019 k ZMLUVE č. 11/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 12.03.2019