Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru – COOP Jednota s.d.

Dátum zverejnenia: 30.12.2019