Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru – ul. Horná 118, Lipovec Tomáš Mruškovič, Jánošovská 2169/6b Vrútky

Dátum zverejnenia: 22.12.2020