Dodatok č. 5/2018 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky

Dátum zverejnenia: 18.12.2018