Dodatok č. 6/2019 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky

Dátum zverejnenia: 26.06.2019