Dohoda o späťvzatí výpovede zo Spoločného obecného úradu Vrútky

Dátum zverejnenia: 18.12.2018