Fa č. 1-2011- Slovak Telekom, a.s. – telefón MŠ 12-2010

Dátum zverejnenia: 10.01.2011