Fa č. 107-2011 – Orange Slovensko a.s. – mobil telefón obce

Dátum zverejnenia: 29.04.2011