Fa č. 78-2011- Orange Slovensko, a.s. – mobil telefón obce

Dátum zverejnenia: 28.03.2011