Fa č. 90-2011 – Slovak Telekom, a.s. – telefón Ocú 3-2011

Dátum zverejnenia: 10.04.2011