Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru stavby „Oprava terasy a prístavba materskej školy v obci Lipovec“

Dátum zverejnenia: 06.07.2020