Objednávka č. 100 – Televízia Turiec, s.r.o. – spropagovanie akcie „Zemianska kapustnica“

Dátum zverejnenia: 22.11.2019