Objednávka č. 17 – INFRA Slovakia s.r.o. – účasť na konferencii riaditeľky MŠ

Dátum zverejnenia: 13.02.2020