Objednávka č. 19 – ELASTIK – M s.r.o. – čistenie obrusov do Kultúrneho domu Lipovec

Dátum zverejnenia: 10.03.2022