Objednávka č. 26 – Peter Gurka EPG servis – elektrický zámok na vchodové dvere na budove OcÚ

Dátum zverejnenia: 24.03.2021