Objednávka č. 29 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – odborné školenia pre DHZ

Dátum zverejnenia: 04.04.2022