Objednávka č. 34 – KV-mont servis, s.r.o. – oprava a údržba verejného osvetlenia

Dátum zverejnenia: 10.05.2021