Objednávka č. 35 – Jozef Gurtler – G – Systems – naprogramovanie rádiostanice

Dátum zverejnenia: 17.04.2020