Objednávka č. 36 – Turč.vodárenská spol. – prečistenie kanalizácie v OCÚ

Dátum zverejnenia: 10.04.2019