Objednávka č. 40 – BV ELEKTRONIK – Oprava rozhlasovej ústredne

Dátum zverejnenia: 03.05.2019