Objednávka č. 40 – METALSKOBA s.r.o. – dažďové zvody a výmena poškodenej krytiny

Dátum zverejnenia: 13.05.2021