Objednávka č. 45 – Geodézia Žilina – vypracovanie geometrického plánu

Dátum zverejnenia: 13.05.2020