Objednávka č. 45 – Poruchová služba, s.r.o. – prečistenie odpadového potrubia

Dátum zverejnenia: 27.05.2021