Objednávka č. 45 – Šajgalík-D.P.A. – statické posúdenie krovu HZ

Dátum zverejnenia: 17.05.2019