Objednávka č. 50 – Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. – prečistenie kanalizačnej prípojky

Dátum zverejnenia: 16.05.2022