Objednávka č. 54-KV – mont servis – údržba a oprava rozhlasu

Dátum zverejnenia: 17.06.2019