Objednávka č. 55 – KV-mont servis,s.r.o. – oprava obecného rozhlasu

Dátum zverejnenia: 18.06.2019