Objednávka č. 56 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – školné za základnú prípravu členov HJ

Dátum zverejnenia: 25.06.2021