Objednávka č. 57 – Martinalarm – oprava zabezpečovacej signalizácie na OcÚ

Dátum zverejnenia: 26.06.2020