Objednávka č. 61- KV- Mont Servis, s.r.o. – oprava verejného osvetlenia v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.07.2020