Objednávka č. 64 – KV-mont servis, s.r.o. – oprava verejného osvetlenia v obci

Dátum zverejnenia: 16.08.2021