Objednávka č. 66 – Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. – oprava ciest v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.07.2020