Objednávka č. 67 – Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. – Likvidácia odp.vôd v Hasičskej zbrojnici

Dátum zverejnenia: 30.07.2019